https://media.sheis.vn/beautyPlace/g24/s590x300/sheis-be16442b-7418-4eae-a37a-1941eee04352-20181105112347837.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g24/s590x300/sheis-be16442b-7418-4eae-a37a-1941eee04352-20181105112347837.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g159/s590x300/Beauty-c4ed07f9-8075-430d-832c-4f88165834b9-sheIs_9ee06b4e-8c03-46c3-ac9e-c13c477cad4334598180_2179335898774356_6319454359226679296_n.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g159/s590x300/Beauty-16a0ffcf-f969-4968-8eff-f3000dbc4acd-sheIs_6ef509f0-33f6-44ee-965c-93845b12961535650365_2200260490015230_8030092008762638336_n.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g159/s590x300/Beauty-11b26562-b4ce-4e50-812b-1413a41498d1-sheIs_feac3021-6275-4def-9ec8-b6d006754e1835847076_2207906699250609_1888851914414620672_n.jpg

Shop hóa mỹ phẩm

Nâu Nâu

Naunau đã chọn lọc những mùi hương tự nhiên và pha trộn chúng để tạo nên những hiệu quả cảm xúc đặc biệt trong bộ sưu tập những sản phẩm chăm sóc bạn hàng ngày, như dầu gội, dầu tắm, sữa dưỡng thể, muối ngâm bồn...

42 Nguyễn Huệ Quận 1 TP. HCM

Mở cửa 9:00 AM - 9:00 PM

100.000 đ - 1.000.000 đ

(028) 35 144 134 - 0938 946 681

3
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Nâu Nâu.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Nâu Nâu để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Nâu Nâu.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Nâu Nâu để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận