Trang chủ Địa điểm Nhật Chaly - Mỹ Phẩm Nhật
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g29/s590x300/sheis-50eff26e-c9a5-4dbe-80d5-f3d15cedcb13-20181106113117471.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g29/s590x300/sheis-50eff26e-c9a5-4dbe-80d5-f3d15cedcb13-20181106113117471.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g84/s590x300/Beauty-2bf3dfb9-2ea7-4654-8a1a-4a978c081fbe-sheIs_4ee8d991-7194-4e35-ac97-85bbe2639418Dolly%20wink.png https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g84/s590x300/Beauty-c1d7c0a2-ab14-4f65-8cf3-4d3cf6b2d4b7-sheIs_274a80d4-84d9-4095-9953-5e8426e74291For%20back.png https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g84/s590x300/Beauty-ec435025-2d6a-4b20-984d-07d693a150e8-sheIs_c5c3555d-24c6-44fc-b79c-bb74b2d526e1Logo%20Chaly%20Sheis.png https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g84/s590x300/Beauty-2c4c87eb-a9cd-4231-b72e-66a398751fe9-sheIs_4f3c427f-7d88-4ebf-8308-a4bd68ed932bNaturie.png https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g84/s590x300/Beauty-ac4a39c6-447b-47a2-a72f-3c2bf1d052d8-sheIs_d8dcfb0c-bcb0-49b1-8320-fd905ea2fbd8Soft%20stone.png

Shop hóa mỹ phẩm

Nhật Chaly - Mỹ Phẩm Nhật

Chuyên cung cấp các mặt hàng nội địa Nhật chính hãng.

220GH Hai Bà Trưng, P. Tân Định Quận 1 TP. HCM

Mở cửa 9:00 AM - 8:00 PM

40.000 đ - 1.200.000 đ

0985 755 950

4
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Nhật Chaly - Mỹ Phẩm Nhật.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Nhật Chaly - Mỹ Phẩm Nhật để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Nhật Chaly - Mỹ Phẩm Nhật.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Nhật Chaly - Mỹ Phẩm Nhật để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận