Trang chủ Địa điểm Oversized Shop - Nơ Trang Long
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g29/s590x300/sheis-70abe5b5-252b-4e23-aa26-87bc94b8a133-20170605163308626.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g29/s590x300/sheis-70abe5b5-252b-4e23-aa26-87bc94b8a133-20170605163308626.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g73/s590x300/Beauty-e9c7890d-ac65-4f63-9535-7fbb61dd6a8f-sheIs_b30ea0ea-684e-488d-8276-be5a62662f86o1.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g73/s590x300/Beauty-1374498d-8e09-4be3-b4c4-4a013e25a7b4-sheIs_4c66ce0c-59bd-49d6-b378-f8010c9da868o2.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g73/s590x300/Beauty-11415fcf-360d-45f4-8b6c-00d7af79fe10-sheIs_21034070-3a7a-463d-9dcc-652ab01dfcb9o3.jpg

Thời Trang

Oversized Shop - Nơ Trang Long

Oversized Shop là thời trang nhẹ nhàng mà thanh thoát cho các cô nàng ở mọi kích cỡ.

433 Nơ Trang Long, P.13 Quận Bình Thạnh TP. HCM

Mở cửa 9:30 AM - 9:30 PM

160.000 đ - 700.000 đ

01285 460 817

3
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Oversized Shop - Nơ Trang Long.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Oversized Shop - Nơ Trang Long để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Oversized Shop - Nơ Trang Long.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Oversized Shop - Nơ Trang Long để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận