https://media.sheis.vn/beautyPlace/g14/s590x300/BeautyAdmin-20161012155550420.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g14/s590x300/BeautyAdmin-20161012155550420.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g49/s590x300/Beauty-f0080e4d-ea8c-4ceb-9b89-dd3ce58d6726-sheIs_e60369e8-dee0-47ba-a097-e0d936a06024ruby5.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g49/s590x300/Beauty-b1c27459-9f56-4158-a416-43377f192a81-sheIs_5c61b4f7-a5ff-4e57-9f5e-283e5a285b70ruby2.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g49/s590x300/Beauty-a21275d5-617a-442f-b2c9-bb8809617bbb-sheIs_9ec2826d-8134-4e40-94f1-b12193ea6159ruby1.jpg

Chụp hình Trang điểm Áo cưới

Phim Trường Ruby

Là địa điểm lý tưởng, hứa hẹn mang đến cho bạn những bức ảnh cưới thật mới lạ, lung linh cho ngày vui của bạn thêm hoàn hảo.

2 Trà Khúc Quận Tân Bình TP. HCM

Mở cửa 9:00 AM - 7:00 PM

1.000.000 đ - 5.000.000 đ

0933 401 896

0
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Phim Trường Ruby.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Phim Trường Ruby để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh