Trang chủ Địa điểm Phòng Khám Cấy Ghép Tóc Y Học Quốc Tế
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g45/s590x300/sheis-05fe6689-2845-4276-97d9-4459c5348c71-20180727110145555.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g45/s590x300/sheis-05fe6689-2845-4276-97d9-4459c5348c71-20180727110145555.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g143/s590x300/Beauty-720d6ba1-7338-4396-908f-04be18b1b117-sheIs_867cbcde-cd8f-4585-b810-8579703d62d4pk.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g143/s590x300/Beauty-00c1fced-d4fd-4a36-a25c-3f1a72034653-sheIs_fff4e90b-6601-41f7-a6e1-b4c379e12ad4pk2.jpg

Thẩm mỹ viện

Phòng Khám Cấy Ghép Tóc Y Học Quốc Tế

Mô hình dịch vụ thẩm mỹ y học chất lượng cao chuyên sâu về các vấn đề của tóc.

38 Nguyễn Du, P. Nguyễn Du Quận Hai Bà Trưng Hà Nội

Mở cửa 8:00 AM - 10:30 PM

5.000.000 đ - 50.000.000 đ

(024) 32 191 111

0
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Phòng Khám Cấy Ghép Tóc Y Học Quốc Tế.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Phòng Khám Cấy Ghép Tóc Y Học Quốc Tế để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Phòng Khám Cấy Ghép Tóc Y Học Quốc Tế.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Phòng Khám Cấy Ghép Tóc Y Học Quốc Tế để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận