Trang chủ Địa điểm Poxi Fashion - Nguyễn Thị Thập
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g26/s590x300/sheis-3bee388e-3c16-47a8-8cee-432455820a9f-20170505100924058.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g26/s590x300/sheis-3bee388e-3c16-47a8-8cee-432455820a9f-20170505100924058.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g69/s590x300/Beauty-0230bb85-30eb-4aa5-bf78-00f25cc4711b-sheIs_ce1ce528-e8b5-4355-85df-d1ac31c9f004poxintt1.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g69/s590x300/Beauty-dd8a6bc9-2b0e-4d74-a03c-4eb487aad6dd-sheIs_b6f37de3-a9f6-4e01-a17e-e044e8d77d8cpoxintt2.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g69/s590x300/Beauty-55c8dbb5-5c73-436f-97c4-58c46823721d-sheIs_b94837b8-b67d-459c-932e-f2d881ead619poxintt.jpg

Thời Trang

Poxi Fashion - Nguyễn Thị Thập

Là thương hiệu thời trang thiết kế được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn.

543 Nguyễn Thị Thập Quận 7 TP. HCM

Mở cửa 9:00 AM - 10:00 PM

450.000 đ - 2.500.000 đ

08) 38 202 021

1
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Poxi Fashion - Nguyễn Thị Thập.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Poxi Fashion - Nguyễn Thị Thập để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Poxi Fashion - Nguyễn Thị Thập.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Poxi Fashion - Nguyễn Thị Thập để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận