Trang chủ Địa điểm Poxi Fashion - Pasteur
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g26/s590x300/sheis-65f177db-84cf-4eb9-b090-2e5e73b4fdc6-20170505095926561.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g26/s590x300/sheis-65f177db-84cf-4eb9-b090-2e5e73b4fdc6-20170505095926561.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g69/s590x300/Beauty-97290302-0986-4d84-9220-21c828b46edb-sheIs_55e25b21-c9f8-47ad-a139-10d57b5e8519poxipt.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g69/s590x300/Beauty-28eee96a-0d16-4b18-9d3f-80bd833d55d3-sheIs_6fa216bd-2477-43f4-a479-8b6dd11872d5poxipt3.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g69/s590x300/Beauty-3b7e2f33-32bf-4930-85b1-c1228238d1ac-sheIs_02a4e86e-229e-448e-a91b-dd3c62ce3911poxipt2.jpg

Thời Trang

Poxi Fashion - Pasteur

Là cửa hàng quần áo thời trang thiết kế được các bạn nữ ưa chuộng.

268-270 Pasteur, P. 8 Quận 3 TP. HCM

Mở cửa 9:00 AM - 10:00 PM

450.000 đ - 2.500.000 đ

(08) 38 202 021

3
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Poxi Fashion - Pasteur.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Poxi Fashion - Pasteur để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Poxi Fashion - Pasteur.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Poxi Fashion - Pasteur để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận