https://media.sheis.vn/beautyPlace/g24/s590x300/Beauty-n%e1%bb%91i-mi-m%c3%adt-635991774455761997.png
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g24/s590x300/Beauty-n%e1%bb%91i-mi-m%c3%adt-635991774455761997.png https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g25/s590x300/Beauty-dd341f53-0fd7-4a6b-b629-3e68ecb59a7e-sheIs_d851ce6d-12e2-4105-85b9-cc7c87f71517Salon-N%e1%bb%91i-mi-m%c3%adt-2.png https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g25/s590x300/Beauty-7df6cb94-d113-49e2-b9e4-5e28e02c8ba3-sheIs_477dcee9-8a40-4dd0-8ecb-bdc8b58289a1Salon-N%e1%bb%91i-mi-m%c3%adt-3.png

Làm tóc,Gội đầu,Nối mi

Salon Nối Mi Mít

001 lô A, Chung cư Ngô Quyền, P. 9 Quận 5 TP. HCM

Mở cửa 8:00 AM - 9:30 PM

150.000 đ - 300.000 đ

0972 009 991

0
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Salon Nối Mi Mít.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Salon Nối Mi Mít để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh