https://media.sheis.vn/beautyPlace/g26/s590x300/sheis-56ef5f69-eaf1-43b6-b202-81c96f0c6881-20180726112309470.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g26/s590x300/sheis-56ef5f69-eaf1-43b6-b202-81c96f0c6881-20180726112309470.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g142/s590x300/Beauty-e87112a0-9932-4c07-94cf-4a546e44779a-sheIs_0ae66438-2de1-4d0a-9698-fc5cde301330seli6.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g142/s590x300/Beauty-abaf6ebc-1794-45a2-ba36-a14b49054c92-sheIs_4e4cf7f0-73c2-4718-8bc7-8d86ee6b1fbdseli4.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g142/s590x300/Beauty-2f08f7f5-c643-416a-ace9-ab960917908b-sheIs_e8fd52c6-9cd1-4597-b121-8fe055b74272seli3.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g142/s590x300/Beauty-92791716-5153-40cf-913a-1e5922a8d665-sheIs_cf273587-4fa8-4e54-9c7a-b1dcd3c84fabseli2.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g142/s590x300/Beauty-d58c64dc-2fbb-4b43-8f1c-d74026858930-sheIs_f05b8f0b-223d-44ad-a6c6-9b5de73c9fdfseli1.jpg

Phụ Kiện Thời Trang

Selli & SeKey Shop

Địa chỉ thời trang được các bạn trẻ yêu thích.

290/23 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 8 Quận 3 TP. HCM

Mở cửa 9:30 AM - 9:30 PM

150.000 đ - 500.000 đ

(028) 22 080 211

10

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Selli & SeKey Shop.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Selli & SeKey Shop để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận