https://media.sheis.vn/beautyPlace/g13/s590x300/Beauty-sen-vang-spa-635846648709179382.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g13/s590x300/Beauty-sen-vang-spa-635846648709179382.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g17/s590x300/Beauty-d276e7e2-402e-45d4-b426-f31e4f6d2dc1-Sen-Vang-Spa-2.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g17/s590x300/Beauty-15eb9ed9-84c8-47bc-bfbb-7fda6770622e-Sen-Vang-Spa-3.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g17/s590x300/Beauty-03db3fb5-935f-4ce1-b98c-162407276dfe-Sen-Vang-Spa-4.jpg

Spa/Massage Chăm sóc da

Sen Vàng Spa

Sen Vàng Spa là nơi chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe uy tín và chất lượng.

56 Cao Thắng, P. 5 Quận 3 TP. HCM

Mở cửa 9:00 AM - 6:00 PM

250.000 đ - 2.000.000 đ

0913 673 030

0
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Sen Vàng Spa.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Sen Vàng Spa để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh