Trang chủ Địa điểm She By Shj - Tôn Thất Thiệp
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g26/s590x300/sheis-d1123197-3fbb-470f-b445-6060a46af749-20180110151541896.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g26/s590x300/sheis-d1123197-3fbb-470f-b445-6060a46af749-20180110151541896.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g110/s590x300/Beauty-2a12245f-32cc-4613-b65f-ad4d401163cf-sheIs_5b68def0-62d0-48e7-8af6-3b0d19773816shetth1.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g110/s590x300/Beauty-c32372d6-6967-4b02-a966-d7855e2e0b5b-sheIs_0fd35457-ddab-457a-9b44-60a136f99d7bshetth3.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g110/s590x300/Beauty-0503db42-5da8-4268-b273-a0f98f743521-sheIs_4e4951d4-ed9f-47b6-b189-96cbbad65ed3shetth2.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g110/s590x300/Beauty-3ab49913-1692-4462-b81c-99aeaa0aa333-sheIs_4e93b744-becf-4ea0-a693-a432aaa857b0shetth.jpg

Thời Trang

She By Shj - Tôn Thất Thiệp

Là một trong những shop rất hot trên Instagram với các thiết kế luôn gây ấn tượng.

Lầu 1, Chung cư 42 Tôn Thất Thiệp, P. Bến Nghé Quận 1 TP. HCM

Mở cửa 9:00 AM - 9:00 PM

250.000 đ - 650.000 đ

0915 721 179

1