Trang chủ Địa điểm Shiseido - Ba Tháng Hai
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g25/s590x300/sheis-d031c5ca-e021-430c-8273-47e2f1d79465-20180525153511488.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g25/s590x300/sheis-d031c5ca-e021-430c-8273-47e2f1d79465-20180525153511488.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g130/s590x300/Beauty-d1122908-af43-4062-9e11-7916fa1deb7b-sheIs_74fd10a1-3d1e-48af-bd99-a25f9458caf4s3.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g130/s590x300/Beauty-eb232b01-90ac-480b-8e6d-7b25989af00e-sheIs_455d6672-99fc-4c6c-908a-d0ec06b0010es7.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g130/s590x300/Beauty-16e66ba9-694a-48b0-828f-1f9ed7203c8d-sheIs_08742cb9-a83a-47ee-8fe9-4635239f1cb6s11.jpg

Shop hóa mỹ phẩm

Shiseido - Ba Tháng Hai

Là thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng của Nhật Bản cũng như trên toàn thế giới.

92 Ba Tháng Hai, P. 12 Quận 10 TP. HCM

Mở cửa 9:00 AM - 9:00 PM

280.000 đ - 7.700.000 đ

(028) 39 798 376

0
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Shiseido - Ba Tháng Hai.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Shiseido - Ba Tháng Hai để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Shiseido - Ba Tháng Hai.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Shiseido - Ba Tháng Hai để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận