Trang chủ Địa điểm Shop Nhật Chaly - Phùng Chí Kiên
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g26/s590x300/BeautyAdmin-20170112173540460.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g26/s590x300/BeautyAdmin-20170112173540460.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g60/s590x300/Beauty-ff4f250c-a328-4a22-b1bc-f4e12aa5836d-sheIs_2cbb4f85-7f46-466d-a60a-875202842520chalyhn2.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g60/s590x300/Beauty-630f0b56-372e-4e07-b272-f52bf79dba09-sheIs_489f5c8b-b3a2-4fe9-8a00-a4b9f989d8e5chalyhn3.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g60/s590x300/Beauty-ef73be22-3e05-4805-88b6-ce815a82fa94-sheIs_e221bef1-10c9-4e24-8289-68acf8ed55a2chalyhn1.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g60/s590x300/Beauty-7269a038-5c73-4532-b50b-4cff99f836ed-sheIs_a0476c95-bbe1-413b-afe6-3387febc303bchalyhn4.jpg

Shop hóa mỹ phẩm

Shop Nhật Chaly - Phùng Chí Kiên

Chuyên cung cấp hàng Nhật nội địa chuẩn, 100% do shop tuyển chọn và nhập trực tiếp từ Nhật Bản.

Ngõ 17 Phùng Chí Kiên Quận Cầu Giấy Hà Nội

Mở cửa 9:00 AM - 9:00 PM

100.000 đ - 1.000.000 đ

0985 755 950

1
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Shop Nhật Chaly - Phùng Chí Kiên.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Shop Nhật Chaly - Phùng Chí Kiên để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Shop Nhật Chaly - Phùng Chí Kiên.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Shop Nhật Chaly - Phùng Chí Kiên để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận