https://media.sheis.vn/beautyPlace/g26/s590x300/sheis-3d3f6f14-21b4-4d45-9a1c-3f1e70aecb59-20180110152502231.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g26/s590x300/sheis-3d3f6f14-21b4-4d45-9a1c-3f1e70aecb59-20180110152502231.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g110/s590x300/Beauty-0cbc91e3-f57e-44c3-8d43-cee38fb7776c-sheIs_a8c35ca5-1ae8-4702-b9cf-cf2091b2d931sixty4.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g110/s590x300/Beauty-4a86cec2-6f81-4983-8065-e97c04f1bb25-sheIs_8c128f3f-4260-4647-bdb7-d5421dda0daasixty3.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g110/s590x300/Beauty-fa60f097-b745-414b-9e82-0352670b0207-sheIs_0016466f-b555-429a-aada-ba4591296054sixty1.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g110/s590x300/Beauty-98aaa480-2683-43c1-b1bb-875bfde13508-sheIs_cd5b9a3a-996b-4b2b-9f93-545a9fe948d7sixty.jpg

Phụ Kiện Thời Trang

SIXTY EIGHT

Là một trong những shop thời trang được các bạn trẻ yêu thích.

24 Đặng Thị Nhu, P. Nguyễn Thái Bình Quận 1 TP. HCM

Mở cửa 9:30 AM - 9:30 PM

150.000 đ - 550.000 đ

0919 681 994

13
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm SIXTY EIGHT.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm SIXTY EIGHT để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm SIXTY EIGHT.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm SIXTY EIGHT để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận