Trang chủ Địa điểm Sophia.Studio - Nguyễn Trãi
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g32/s590x300/sheis-30b91f44-6c56-4fc5-b077-7551d6a9964a-20170824171900658.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g32/s590x300/sheis-30b91f44-6c56-4fc5-b077-7551d6a9964a-20170824171900658.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g84/s590x300/Beauty-fcd9769e-3ebb-450d-9391-ee82cd348ad8-sheIs_f09c3e40-5a95-47c0-9041-563fccd89004shophiant.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g84/s590x300/Beauty-43766d80-736c-4093-abde-3e00a69b96ce-sheIs_aec1d81f-de26-478d-ba47-a7e5f8d74527shophiant3.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g84/s590x300/Beauty-8199fbef-3f11-467e-b5f5-7a968dfd9ff4-sheIs_397f5e64-84af-45aa-9fcc-a87dd07f0b70shophiant2.jpg

Thời Trang

Sophia.Studio - Nguyễn Trãi

Là địa chỉ thời trang được các bạn nữ yêu thích.

Căn số 301, Lầu 3, 60 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành Quận 1 TP. HCM

Mở cửa 10:00 AM - 9:00 PM

300.000 đ - 1.000.000 đ

0938 862 011 - 0986 305 070 - 0165 658 5819

2
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Sophia.Studio - Nguyễn Trãi.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Sophia.Studio - Nguyễn Trãi để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Sophia.Studio - Nguyễn Trãi.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Sophia.Studio - Nguyễn Trãi để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận