Trang chủ Địa điểm Tam Phương Nails - Lý Tự Trọng
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g27/s590x300/sheis-2f7713c1-6462-4003-aaf4-a7cd3df22af5-20180919130228044.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g27/s590x300/sheis-2f7713c1-6462-4003-aaf4-a7cd3df22af5-20180919130228044.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g152/s590x300/Beauty-fa05ee39-55cf-4d31-a314-c52995580145-sheIs_e37fd5b5-4c70-4222-9b59-de3a448d8687tp1.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g152/s590x300/Beauty-7aa5e36e-0edc-4c22-8d82-a9dcfa11b562-sheIs_8404490d-3672-4974-90cd-fe72a0a12221tp2.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g152/s590x300/Beauty-bb5c0fbd-b22c-4ecc-89dd-b0647dca0b14-sheIs_abf41998-594a-45e3-a389-68e901228070tp3.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g152/s590x300/Beauty-7e401ef6-1222-42c8-866b-63ee6a641280-sheIs_39b120b5-71af-4360-8f83-e5451657cd69tp5.jpg

Làm tóc,Gội đầu,Nối mi Tiệm nail

Tam Phương Nails - Lý Tự Trọng

Tam Phương Nails sẽ mang màu sắc đến cho bàn tay của bạn.

Lầu 2, 26 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé Quận 1 TP. HCM

Mở cửa 10:00 AM - 8:30 PM

30.000 đ - 500.000 đ

0944 606 642

0