https://media.sheis.vn/beautyPlace/g35/s590x300/sheis-e8bab61f-cf44-4806-8607-76e70067151f-20171101144540719.png
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g35/s590x300/sheis-e8bab61f-cf44-4806-8607-76e70067151f-20171101144540719.png https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g95/s590x300/Beauty-02177ad2-66ce-4a7f-8d2b-8fe84f0823c3-sheIs_9ce4d8da-99a2-430b-ae9a-e6f6ce1f578f22141112_484487635252916_2821473275341136807_n.jpg

Thời Trang

Thằng Bờm Shop

238 Bùi Thi Xuân, P.13 Quận Tân Bình TP. HCM

350.000 đ - 1.000.000 đ

0933 932 375

0
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Thằng Bờm Shop.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Thằng Bờm Shop để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh