https://media.sheis.vn/beautyPlace/g29/s590x300/sheis-2d1d9eaf-b1c3-4d23-82f3-bcb08042a1de-20170605143013307.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g29/s590x300/sheis-2d1d9eaf-b1c3-4d23-82f3-bcb08042a1de-20170605143013307.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g73/s590x300/Beauty-43c85c3f-e6c8-4657-9657-9be43f546cdd-sheIs_3ee25e33-4cc7-466b-ba5d-35b80735eaeftnd1.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g73/s590x300/Beauty-e384b151-244f-4f3b-8e88-f70d91e62b87-sheIs_ff468118-a2e3-4d24-afcb-2ae5bab3fd15tnd2.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g73/s590x300/Beauty-074f1d7b-90a5-4108-96b9-f4ae5b69d060-sheIs_13f5ebe3-daf0-49f7-9ac8-a18e94b69875tnd3.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g73/s590x300/Beauty-f4decd7a-f08c-4d3a-859b-f0496421d1eb-sheIs_eeea9e86-d558-481b-9092-704d5defd515tnd4.jpg

Thời Trang

The New District

The New District là nơi mua sắm hội tụ tất cả những thời trang thiết kế với đầy đủ phong cách và màu sắc.

1bis Nguyễn Thị Minh Khai Quận 1 TP. HCM

Mở cửa 10:00 AM - 9:00 PM

200.000 đ - 800.000 đ

0966 351 351

2
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm The New District.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm The New District để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm The New District.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm The New District để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận