https://media.sheis.vn/beautyPlace/g27/s590x300/sheis-3ab463aa-ee9f-4da5-8102-b763ba26ac8e-20170413172639815.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g27/s590x300/sheis-3ab463aa-ee9f-4da5-8102-b763ba26ac8e-20170413172639815.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g67/s590x300/Beauty-daef2955-4947-47af-9c55-584a360c5cc0-sheIs_076dd57c-5586-4136-bf58-e544611c746dplayground1.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g67/s590x300/Beauty-f3fdd7ea-02d5-4a72-b8c4-aab1b90194a0-sheIs_1d2dc386-58be-4a77-80f6-714e115457b2playground6.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g67/s590x300/Beauty-2141cd11-2e6b-44f3-9491-33c15b04acfa-sheIs_14828910-2acc-4495-aa89-35190b933274playground4.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g67/s590x300/Beauty-ce75c38e-71a2-455a-adc1-ec322927c352-sheIs_11dc424e-73be-4217-b96b-cc8310426b06playground3.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g67/s590x300/Beauty-afd47248-8a2f-4677-8a0d-cecadb6d08ea-sheIs_e67fcc70-89d0-47a2-83f2-86a59fa93500playground2.jpg

Phụ Kiện Thời Trang

The New Playground

Là sự kết hợp của 2 mô hình mua sắm được giới trẻ yêu thích nhất hiện nay: concept store và weekend market.

26 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé Quận 1 TP. HCM

Mở cửa 10:00 AM - 9:30 PM

50.000 đ - 1.000.000 đ

0966 351 351

4
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm The New Playground.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm The New Playground để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm The New Playground.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm The New Playground để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận