Trang chủ Địa điểm Thúy Nail - Nhật Tảo
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g16/s590x300/Beauty-Th%c3%bay-Nail---Nh%e1%ba%adt-T%e1%ba%a3o-635938043815301776.png
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g16/s590x300/Beauty-Th%c3%bay-Nail---Nh%e1%ba%adt-T%e1%ba%a3o-635938043815301776.png https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g11/s590x300/Beauty-584a5486-58ba-4fda-8f58-e4cf2b13a6dc-Thuy-Nail---Nhat-Tao-2.png https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g11/s590x300/Beauty-c16e3f6d-b42a-48e3-85de-6d192dbed7ff-Thuy-Nail---Nhat-Tao-3.png

Tiệm nail

Thúy Nail - Nhật Tảo

Là địa chỉ thân quen của các bạn muốn có một bộ nail xinh.

2C Nhật Tảo Quận 10 TP. HCM

Mở cửa 9:30 AM - 8:00 PM

30.000 đ - 350.000 đ

0
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Thúy Nail - Nhật Tảo.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Thúy Nail - Nhật Tảo để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh