Trang chủ Địa điểm Tủ Nhà Mây - Đặng Thị Nhu
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g34/s590x300/sheis-00e127e0-9c28-478b-804d-eb6571fd0719-20171010134209986.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g34/s590x300/sheis-00e127e0-9c28-478b-804d-eb6571fd0719-20171010134209986.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g91/s590x300/Beauty-25fd5044-e650-4819-8e38-afd7ce4ce4bc-sheIs_228a4e0c-5fff-4927-8b61-e3dd7107850220525998_956779637796491_1394315654984508328_n.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g91/s590x300/Beauty-968fb617-1c08-4149-b270-178a741b90ec-sheIs_f368d3d1-807a-44a9-b531-20f73d66cd8b20664966_959187074222414_4106890823717230880_n.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g161/s590x300/Beauty-7b15a9ae-563b-4e1b-bda6-6d686476791f-sheIs_fbdc0b59-7286-4b02-9714-7f6c7fd60f7346096452_1273599482781170_312598775048699904_n.jpg

Phụ Kiện Thời Trang

Tủ Nhà Mây - Đặng Thị Nhu

Tủ Nhà Mây là một tiệm đồ rất thơ của những nàng bay bổng, nhẹ nhàng.

38 Đặng Thị Nhu, P. Nguyễn Thái Bình Quận 1 TP. HCM

Mở cửa 9:00 AM - 8:00 PM

300.000 đ - 1.450.000 đ

0765 077 660

0
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Tủ Nhà Mây - Đặng Thị Nhu.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Tủ Nhà Mây - Đặng Thị Nhu để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Tủ Nhà Mây - Đặng Thị Nhu.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Tủ Nhà Mây - Đặng Thị Nhu để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận