Trang chủ Địa điểm Usthebasic - The New Playground
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g27/s590x300/sheis-85bed588-0578-40e6-b454-1bbe953fd6d2-20180607093112315.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g27/s590x300/sheis-85bed588-0578-40e6-b454-1bbe953fd6d2-20180607093112315.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g133/s590x300/Beauty-2763f379-0853-4cb6-b1a1-d698840e0cc0-sheIs_fe7cece6-c072-42b7-b11e-ec571f94925bustheltt1.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g133/s590x300/Beauty-cf606ca0-b6dc-4165-8d01-e9211e5aac5b-sheIs_6200163a-6f05-4cdb-9e19-48148003c949ustheltt.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g133/s590x300/Beauty-74865903-c685-4ef6-919e-a853b5ea6fa3-sheIs_738763b6-895b-42e2-9215-fe49d7cf4b70ustheltt3.jpg

Thời Trang

Usthebasic - The New Playground

Mang đến phong cách thời trang năng động, cá tính cho bạn.

The New Playground, 26 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé Quận 1 TP. HCM

Mở cửa 9:30 AM - 9:30 PM

220.000 đ - 500.000 đ

01226 759 981

7
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Usthebasic - The New Playground.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Usthebasic - The New Playground để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Usthebasic - The New Playground.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Usthebasic - The New Playground để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận