https://media.sheis.vn/beautyPlace/g28/s590x300/sheis-b30855cd-6ae8-43b8-aadd-2eaefc29d07b-20170526144008374.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g28/s590x300/sheis-b30855cd-6ae8-43b8-aadd-2eaefc29d07b-20170526144008374.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g72/s590x300/Beauty-9a9dc92b-d633-4f73-ae96-876582695845-sheIs_e3d65755-fd10-4078-9877-1c9c65f15980v.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g72/s590x300/Beauty-a4a09c04-2299-45e7-a725-556d2c5bacbb-sheIs_632e964b-6775-4feb-baca-3bbb50c78124v2.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g72/s590x300/Beauty-3834bcf9-9ce4-40b0-958e-4fbed53d6617-sheIs_beba0c32-fc22-45d2-9782-ab865f49589dv3.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g72/s590x300/Beauty-0763fcf6-105b-4740-973f-3fc0358dc051-sheIs_090808ac-0c6e-4075-a265-081c44210cefv4.jpg

Thời Trang

Veo's

Veo's là sự dịu dàng của các cô gái hiện đại.

Số 15 Ngõ Phủ Doãn Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Mở cửa 10:00 AM - 9:00 PM

250.000 đ - 380.000 đ

0962 878 320

3

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Veo's.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Veo's để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận