https://media.sheis.vn/beautyPlace/g48/s590x300/sheis-48fe78a4-6416-41e4-ad19-824451d4b07a-20181008180614187.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g48/s590x300/sheis-48fe78a4-6416-41e4-ad19-824451d4b07a-20181008180614187.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g155/s590x300/Beauty-6d7be5ec-748f-450e-8205-42b8655a44f0-sheIs_38e41f91-e957-42a2-a5fa-e8152ab83b8040468063_277526039738371_1972741258589765632_n.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g155/s590x300/Beauty-b79aba67-33b6-43c8-975c-6ac2e4bd3cbc-sheIs_f89b0295-aabb-4f47-ba07-b0e3291d933d40633386_278630519627923_4827044397432438784_n.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g155/s590x300/Beauty-c5912d9c-5dae-411e-99d2-d2fcc3a4905b-sheIs_86743350-52da-4311-be27-52182f6fba3a41341828_281300746027567_5171852622587494400_n.jpg

Shop hóa mỹ phẩm

Vicy Store

Chuyên cung cấp các mặt hàng mỹ phẩm với nguồn gốc rõ ràng

16/35 Nguyễn Nhữ Lãm, P. Phú Thọ Hoà Quận Tân Phú TP. HCM

Mở cửa 8:00 AM - 10:00 PM

50.000 đ - 2.000.000 đ

0938 593 801

1
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Vicy Store.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Vicy Store để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Vicy Store.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Vicy Store để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận