https://media.sheis.vn/beautyPlace/g43/s590x300/sheis-990d454e-6031-45b3-a0d2-fe365b4d4694-20180508161536325.JPG
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g43/s590x300/sheis-990d454e-6031-45b3-a0d2-fe365b4d4694-20180508161536325.JPG https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g127/s590x300/Beauty-32963d03-4d18-4c2d-94dd-90f490fa1476-sheIs_963c8edd-8137-4c07-92a7-785331d7ee3fCapture02.JPG https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g127/s590x300/Beauty-f5aa7421-859d-499d-b37f-48251c6984bf-sheIs_21474c4e-d220-4617-a45c-c19bea9e3328Capture01.JPG https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g127/s590x300/Beauty-8d48d35f-3384-43ae-88fc-f1fd55e08a06-sheIs_7751b3a1-59fe-43c8-bec2-80e5756c55ecCapture.JPG

Phụ Kiện Thời Trang

Yello Zone

Là nơi tập trung những shop thời trang phụ kiện đang được giới trẻ yêu thích nhất hiện nay

391/28 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho Quận 1 TP. HCM

Mở cửa 9:00 AM - 9:00 PM

50.000 đ - 1.000.000 đ

01226 626 906

0
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Yello Zone.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Yello Zone để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Yello Zone.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Yello Zone để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận