https://media.sheis.vn/beautyPlace/g41/s590x300/sheis-d2a20b45-a3a2-4b0d-9c47-0d0b9da241b5-20180404143618206.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g41/s590x300/sheis-d2a20b45-a3a2-4b0d-9c47-0d0b9da241b5-20180404143618206.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g168/s590x300/Beauty-ea7ac90d-853d-4eea-ab7b-f372c486ee94-sheIs_1da45ad2-32f0-42bb-b830-c2940b82db4dyu.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g168/s590x300/Beauty-dd71faa6-d34f-4f32-9599-7ece5a430706-sheIs_af2985ee-33c6-4830-abcc-c447b5b1806ayu1.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g168/s590x300/Beauty-e6b6493d-0922-41b4-917d-76c71b700c41-sheIs_30803cce-5d14-466f-84d1-92bf6bf0dc8dyu2.jpg

Thời Trang

Yugen

Thời trang trẻ sang trọng, thanh lịch dành cho các cô gái.

Lầu 2, 52A Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao Quận 1 TP. HCM

Mở cửa 10:00 AM - 9:00 PM

150.000 đ - 680.000 đ

0918 697 646

0
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Yugen.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Yugen để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh