https://media.sheis.vn/beautyPlace/g36/s590x300/sheis-04aa577d-670f-45dc-9311-87fbc3a520fa-20171127091959107.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g36/s590x300/sheis-04aa577d-670f-45dc-9311-87fbc3a520fa-20171127091959107.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g100/s590x300/Beauty-a6f5a825-60e7-4d66-8dd0-0ef0984390f5-sheIs_91dc4db7-f73b-4816-ab66-7d34b7fa7339zone4.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g100/s590x300/Beauty-bf31d5b6-710b-488d-9dd2-1c268bd36b43-sheIs_fdc6ab89-a922-41fc-b362-38368795dd76zone2.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g100/s590x300/Beauty-881e33bb-1754-4d54-9a17-bed7b5262926-sheIs_d624329e-f9d8-454e-be1e-19910c560a4czone1.jpg

Phụ Kiện Thời Trang

Zone 87

Là khu phức hợp mua sắm, ẩm thực mới dành cho giới trẻ Sài Gòn.

87 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé Quận 1 TP. HCM

Mở cửa 9:00 AM - 11:00 PM

50.000 đ - 1.000.000 đ

0

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Zone 87.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Zone 87 để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận