day-cot-toc

dây này mợ mình hay đi nước ngoài mang về mấy bịch luôn, đụng cái gì để cọt chứ không riêng ì cột tóc tại nó quá hay, mở cũng nhanh mà cột tóc không bị rối.
Bao bì: bao đựng em này hơi lớn, to hơn bàn tay á, mà khi lấy dây thun ra còn có zip để đóng lại nên không bị đổ ra, mà nhà mình hay lấy dây cột tóc cột luôn nguyên cái bịch cho nhanh.
Chất lượng:
1 dây cột tóc thường 3-4 vòng, mà thích cái là gỡ ra không đau nha. dùng tiện lắm, cột cài gì cũng đuoc mà bao không đứt luôn, khi nào cột lâu lắm lắm như mấy năm mới đứt

Đã sử dụng: 6 tháng Sẽ mua lại: Mua!