Phấn Phủ
7.3

Studio Finishing Powder in Translucent Finish

Phấn phủ trong suốt không màu với tính năng kiềm dầu cực tốt, giúp cố định lớp trang điểm.

0

Lookbook

Sản phẩm