Lời nhắn từ ban quản trị website

Chào Hoàng Hằng!

Quản trị website Sheis.vn thông báo tài khoản hang.hoang@sheis.vn của bạn đã bị khóa vô thời hạn.

Lý do: "Vi phạm chính sách điểm thưởng".

Mọi khiếu nại bạn có thể gửi cho chúng tôi tại đây.